M-Guide- השתלה מונחית מחשב

חב’ דיבידנט מייצרת סדים כירורגים הנאחזים בשיניים להשתלות. הסדים חדשניים בתחום ומאפשרים עבודה נוחה בזמן הניתוח.

קיימים שני סוגי סדים:

סדים הנאחזים בשיניים

סדים למחוסרי שיניים

הסדים  הנתמכים על השניים, משאירים מרווח מהחניכיים  ומאפשרים שדה ראייה רחב ללא הסתרה של הסד בזמן ההשתלה. כמו כן הסד הפתוח מאפשר קירור מיטבי של המקדח.
תהליך הכנת הסד הינו פשוט ומהיר – עד  ארבעה ימי עבודה! ואינו מצריך מהמטופל סי.טי נוסף. חברת דיבידנט משאילה לרופא ערכה כירורגית מיוחדת המתאימה למערכת.
כל המערכת הינה מבית היוצר של MIS. השתלים, התוכנה, הסד והערכה הכירורגית כולם תחת מטריה אחת וההתאמה ביניהם מלאה .

יתרונות מערכת הMGUIDE החדשה:

*סד פתוח ומאוורר ניתמך שיניים

*סט מקדחים חדש

*תהליך הכנה פשוט וקצר

*דיוק המערכת

*השימוש בסדים ממחושבים בתהליך יום יומי במרפאה

פרוטוקול M-Guide

טופס הזמנת עבודה

mguide